Щодо переоцінки фінансових інвестицій у період дії воєнного стану

Рішенням від 28.09.2023 № 1095 НКЦПФР запровадила обов’язкове залучення оцінювача при проведенні учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків переоцінки фінансових інвестицій, в тому числі корпоративних прав, для визначення справедливої вартості, у період дії воєнного стану.
Оцінювач обов’язково залучається у таких випадках:

🔸при первісному визнанні фінансових інвестицій за вартістю, що має відхилення від вартості придбання понад 100 %;
🔸при здійсненні подальшої оцінки фінансових інвестицій, якщо сумарне значення відхилення справедливої вартості протягом року від попередньої балансової вартості/вартості придбання становить понад 100 %.

Рішенням також встановлено вимоги до оцінювача та оформлення результатів проведеної оцінки.
Професійні учасники надають на запит НКЦПФР оригінал звіту про оцінку майна або його копію. НКЦПФР направляє такий звіт до ФДМУ для здійснення рецензування.
У разі визнання інформації щодо вартості активу у фінансовій звітності та звітних даних (адміністративних даних), що подаються до НКЦПФР професійних учасників недостовірною, НКЦПФР:

  • направляє матеріали про факти виявлених операцій з переоцінки активів за результатами поданої недостовірної інформації разом із негативною рецензією ФДМУ до Державної служби фінансового моніторингу України;
  • виносить розпорядження про необхідність проведення професійними учасниками переоцінки активу до справедливої вартості та здійснення перевипуску фінансової звітності.

Повний текст рішення НКЦПФР від 28.09.2023 № 1095