Переоцінка основних засобів з метою дотримання нормативу розміру чистих активів акціонерного товариства

Чисті активи – важливий показник для будь-якого акціонерного товариства. Зниження цього показника має негативні наслідки, величину чистих активів потрібно постійно контролювати.

ст. 155 Цивільного Кодексу України, регламентує вимоги щодо статутного капіталу (СК) акціонерного товариства (АТ).

Вимога перша. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде менша від розміру статутного капіталу, АТ зобов’язане зменшити свій СК до рівня чистих активів, зареєструвавши зменшення у встановленому законом порядку (ч. 3 ст. 155 ЦК).

Вимога друга. Якщо чисті активи виявляться менше від установленого законодавством мінімального розміру СК, АТ повинне бути ліквідоване (ч. 3 ст. 155 ЦК). Мінімально встановлений розмір СК АТ складає  1250 мінімальних заробітних плат, що на теперішій час дорівнює 5 903 750 грн.

Основна причина зменшення вартості чистих активів – збитки підприємства. Ще однією причиною може бути наявність неоплаченого або вилученого капіталу, які віднімаються при розрахунку власного капіталу підприємства.

Отже, що може зробити підприємство, щоб збільшити вартість чистих активів?

Зменшити витрати, Збільшити доходи або збільшити СК за рахунок додаткових внесків акціонерів.

Але, що робити, коли ці шаги невиконанні.

Можливо провести дооцінку основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів  (НМА). Дооцінка ОЗ відображається за кредитом субрахунка 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» (або субрахунка 746 «Інші доходи» – у межах попередніх уцінок) і збільшує рядок 1495 Балансу. Вона здійснюється згідно з п. 16–21 П(С)БО 7 і повинна бути передбачена в обліковій політиці підприємства. Дооцінити можна і НМА. Така дооцінка передбачена п. 19–24 П(С)БО 8 і відображається за кредитом субрахунка 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» (або субрахунка 746 «Інші доходи» – у межах попередніх уцінок) 6. Безплатно отримати об’єкт ОЗ або НА. У цьому випадку вартість безплатного ОЗ або НМА збільшить розмір додаткового капіталу (Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»), а значить, і власного капіталу.

Також проведення переоцінки майна на засадах незалежної оцінки регламентується МСБО №16 „Основні засоби”, що підтверджує необхідність проведення переоцінки при здачі річної фінансової звітності до Державної Комісії з ЦП та ФР.

Щоб уникнути неприємностей, постійно контролюйте величину чистих активів і при потребі  вчасно проводьте переоцінку основних засобів та нематеріальних активів.