незалежна оцінка майна, майнових прав та бізнесу

Главная
Сенсіо Україна
незалежна оцінка майна
Працюємо тільки на результат!
Наша оцінка –
ключ до розвитку Вашого бізнесу!
незалежна оцінка майна, майнових прав та бізнесу
Виконано понад
4000 робіт по оцінці.
Збільшуємо прибуток Вашого бізнесу
Головний актив
нашої компаніі
Оцінка бізнесу та цінних паперів
Незалежна оцінка майна
Аналіз бізнес-проєктів.

Головний актив нашої компаніі

 • Фахівці компаній пройшли сертифікацію ФДМУ, Держкомзему, мають міжнародну сертифікацію REV TEGoVA та сертифікацію згідно із стандартом ISO/IEC 17024:2003 за фахом «Міжнародний експерт за оцінкою нерухомості (Загальна оцінка землі і будівель)».
 • ТОВ «Сенсіо Україна» створене в 1999 р.
 • ТОВ «Сенсіо Україна» має представництва у Києві, Харкові, Рівному, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Львові, Маріуполі.
 • Виконано понад 4000 робіт по оцінці.
Докладніше

Комплексне обслуговування клієнтів

 • Якісна оцінка любих видів майна та майнових прав.
 • Управіння та реструктуризація портфельних підприємств.
 • Широкі зв'язками з державними організаціями та професійними об'єднаннями оцінювачів та ріелтерів.
 • Оцінка і аналіз ефективності бізнес процесів в компанії. Стандартизація, системний підхід та управління змінами.
 • Стратегія підбору, розвитку, мотивації та просування співробітників. Методи навчання і наставництва.
Докладніше

Аналіз та оцінка сбитової і маркетингової політики компаніі

 • Аналіз доходности активів та темпів зростання підприємства.
 • Аналіз управління логистикой, оцінка ефективності управління запасами.
 • Оцеінка рівня продуктивності праці та якості роботи співробітників.
 • Аналіз процесів управління затратами підприємства.
 • Оцінка ефективності оборачиваемости и рентабельности собственного капітала.
Докладніше

Прийняття раціональних управлінческих рішень

 • SWOT аналіз існуючих та будучих бізнес-проєктов.
 • Оптимізація оподаткування та амортизаціонної політики на підприємстві.
 • Визначення оптимальної ціни реалізації або придбання майна.
 • Формування реальної маси заставного забезпечення.
 • Відшкодування різних видів збитку.
 • Разрішення майнових спорів.
Докладніше
Професіоналізм та досвід роботи
"Професіоналізм та великий досвід роботи співробітників компаніі забезпечують високу якість оціночних послуг для наших клієнтів"
 • Оцінка цінних паперів, майнових прав та бізнесу
 • Оцінка нерухомого майна, об’єктів незавершенного будівництва та землі
 • Оцінка рухомого майна (обладнання, судноплавних засобів та ін.)
 • Оцінка нематеріальних активів (об’єктів інтелектуальної власності, авторських, сумісних, інших майнових прав)
Потрібна консультація?
Маємо досвід роботи в галузях:
Виробничі підприємства
Машинобудування
Транспорт та логистика
Девелопмент та будівництво
IT технології
Роздріб і дистрибуція
Послуги та startup
Корисні статті

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» імперативно закріплює, що вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. При цьому не пізніше 30 днів з дня виходу товариство зобов’язане повідомити колишнього учасника про вартість його частки, а також надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. […]

Рішенням від 28.09.2023 № 1095 НКЦПФР запровадила обов’язкове залучення оцінювача при проведенні учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків переоцінки фінансових інвестицій, в тому числі корпоративних прав, для визначення справедливої вартості, у період дії воєнного стану. Оцінювач обов’язково залучається у таких випадках: 🔸при первісному визнанні фінансових інвестицій за вартістю, що має відхилення від вартості придбання понад 100 %; 🔸при здійсненні […]

Внаслідок війни втратили посівні площі? Маєте зруйноване житло чи бізнесові потужності? Через дії агресора втратили автівку чи мистецькі цінності? Через агресію рф український бізнес зазнав значних втрат. Та попри численні руйнування та втрати, українці вистояли та вже починають відбудовувати інфраструктуру своєї держави. Але для того, щоб домогтися відповідності країни–агресорки за здійснені злочини, необхідно створити окремий судовий процес. Від початку повномасштабної […]

З 2017 року у «високодохідних» платників податку на прибуток змінилися правила відображення в «прибутковому» обліку операцій дооцінки необоротних активів. Так, у п. 17 П(С)БО 7 вказано: «Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що продовжують […]

Squeeze-out (сквіз-аут) – це процедура обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. Домінуючий контрольний пакет акцій — це пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Процедура squeeze-out передбачає саме право власника домінуючого контрольного пакета простих акцій АТ придбати у міноритаріїв належні їм прості акції за умови направлення […]

З 01.01.17 р. в ПКУ були внесені зміни, що стосуються впливу процедури переоцінки на облік з податку на прибуток. Зокрема, в п.п. 138.3.1 ПКУ передбачено, що для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пунктувизначається вартість ОЗ без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку*. Виходячи з цього, податкову амортизацію згідно з п. 138.3 ПКУ розраховують без урахування переоцінки ОЗ. На думку податківців, переоцінку в податковому […]

З 1 січня 2021 року вступають в силу  Європейські стандарти оцінки EVS 2020. Це дев’яте видання. TEGOVA видає Європейські стандарти оцінки з початку 1980-х років. EVS 2020 вдосконалює європейську практику оцінки завдяки: Чіткості ключової концепції ринкової вартості, що компенсує недоліки, що вкралися в різні мовні версії законодавства ЄС; Загальному європейський звіт про оцінку житлової власності; Оцінці енергоефективності; Новим керуючим вказівкам […]

Потрібна консультація?
Заповніть форму і наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом
Зустрітися з нами і прийміть рішення про подальшу роботу на благо свого бізнесу!