Оцінка під час сквіз-ауту (squeeze-out)

Squeeze-out (сквіз-аут) – це процедура обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Домінуючий контрольний пакет акцій — це пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Процедура squeeze-out передбачає саме право власника домінуючого контрольного пакета простих акцій АТ придбати у міноритаріїв належні їм прості акції за умови направлення до акціонерного товариства відповідної публічної безвідкличної вимоги.

Стаття 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» регулює порядок обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій (пакету в розмірі 95% і більше простих акцій акціонерного товариства).

Відповідно до Закону, ціною обов’язкового викупу акцій повинна бути найбільша з таких:

1) ринкова вартість акцій товариства, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності за станом на останній робочий день, що передує дню набрання чинності вимоги власника (власників) домінуючого пакету акцій;

2) найбільша ціна акції, по якій заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним (заявником), придбали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті створення домінуючого контрольного пакета акцій, включно з датою утворення пакета ;

3) найвища ціна, по якій заявник вимоги, його афілійовані особи, або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано придбали право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті створення такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства, включно з датою утворення, за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90% від загальної вартості активів такої юридичної особи.

Закон України «Про акціонерні товариства» (ст. 65-3, п.п. 6 і 7) передбачає також, що якщо заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали зобов’язання, передбачені статтями 65 або 65-1 цього Закону в разі придбання контрольного пакета акцій, то ціною обов’язкового продажу акцій є найбільша подвоєна ціна з перерахованих вище цін.

Як визначається ціна обов’язкового продажу акцій?  Це ціна, найбільша з наступних:

1) найвища ціна акції, за якою Власник придбавав акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття;

2) найвища ціна, за якою Власник опосередковано набув право власності на акції Товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції Товариства, протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;

3) ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства.

 

Спеціалісти нашої компанії мають досвід виконання оцінок  з метою обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно),  яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (згідно статті 65-2 Закону України  «Про акціонерні товариства»).