Переоцінка в податковому обліку

З 01.01.17 р. в ПКУ були внесені зміни, що стосуються впливу процедури переоцінки на облік з податку на прибуток.

Зокрема, в п.п. 138.3.1 ПКУ передбачено, що для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пунктувизначається вартість ОЗ без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку*. Виходячи з цього, податкову амортизацію згідно з п. 138.3 ПКУ розраховують без урахування переоцінки ОЗ. На думку податківців, переоцінку в податковому обліку не можна врахувати і при продажу переоціненого об’єкта ОЗ (див. лист ДФСУ в Дніпропетровській області від 24.10.17 р. № 2347/ІПК/04-36-12-32-20).

* Податківці наполягали на такому порядку і до 01.01.17 р., але тоді це не відповідало нормам ПКУ (див. листи ДФСУ від 28.01.16 р. № 2784/7/99-99-19-02-02-17від 20.04.16 р. № 8932/6/99-99-19-02-02-15, ГУ ДФС у м. Києві від 29.02.16 р. № 4657/10/26-15-11-02-11).

До того ж дещо змінилися формулювання п. 138.2 ПКУ, відповідно до яких фінрезультат до оподаткування зменшують на суму:

  • дооцінки ОЗ у межах первісно віднесених у витрати сум уцінки відповідно до НП(С)БОабо МСФЗ;
  • вигод від відновлення корисності ОЗ у межах первісно віднесених у витрати сум втрат від зменшення їх корисності відповідно до НП(С)БОабо МСФЗ.

Як і раніше, фінрезультат збільшують на суму уцінки і втрат від зменшення корисності ОЗ, включених у витрати звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п. 138.1 ПКУ).

Нагадаємо, що ці коригування проводять тільки «високодохідні» платники (з обсягом річного доходу вище 20 млн грн.), які коригують фінрезультат на різниці, передбачені в ПКУ (п.п. 134.1.1 ПКУ).

Оскільки у таких осіб у витрати включається «податкова» амортизація, що нараховується відповідно до п. 138.3 ПКУ, проведена відповідно до вимог П(С)БО переоцінка на об’єкт оподаткування у них не вплине.