Оцінка під час виходу учасника ТОВ

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» імперативно закріплює, що вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

При цьому не пізніше 30 днів з дня виходу товариство зобов’язане повідомити колишнього учасника про вартість його частки, а також надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку.

Тобто при послідовному розвитку даної позиції належна до виплати вартість буде розраховуватись не на підставі вартості чистих активів, а на підставі вартості та цінності самого бізнесу, які можуть відрізнятися.

Закріплено обов’язок товариства надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки. Визначення ринкової вартості частки відбувається незалежним оцінювачем.